Disclaimer

Disclaimer voor https://www.bymaxmini.com

MAX&mini (Kamer van Koophandel: 64421120) verleent u hierbij toegang tot https://www.bymaxmini.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. MAX&mini behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

MAX&mini spant zich in om de inhoud van https://www.bymaxmini.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://www.bymaxmini.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MAX&mini. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.bymaxmini.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met MAX&mini.Voor op https://www.bymaxmini.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MAX&mini nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MAX&mini. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MAX&mini, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.